Historie a foto

Kdysi dávno v Otnicích nebylo kromě školy veřejné místo, kde by se mohly děti ve volném čase sejít a zahrát si hry, navštěvovat kroužky, a akce pro děti a rodiny konané během roku by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Rok 2006 to změnil!

Je tu SAD!

Otnický SAD – spolek aktivních dětí vznikl v polovině roku 2006 s jasným záměrem - věnovat se dětem ve volném čase.

Od obecního úřadu jsme získali prostory po bývalé knihovně, které jsme zařídili pro naše nejmenší, ale i pro ty školou povinné. Místnosti se rozzářily barvami, zaplnil je nový nábytek, hry a hračky i dětmi oblíbený stolní fotbal.

1. listopad 2006 byl i prvním dnem fungování Centra volného času a zároveň také Dnem otevřených dveří. Nově vybudovaná klubovna přilákala spousta zvědavých tváří. Děti s nadšením vyzkoušely všechno vybavení - stoly byly rázem obsazeny hráči deskových her, na fotbálek se vytvořil pořadník... Místnost pro nejmenší byla plná hrajících si batolat a jejich rodičů.

Od té doby to v SADu žije. Od počátku pořádáme pro děti kroužky nejrůznějších žánrů, kterých už v klubovně proběhla pěkná řádka. Děti se tu sešly na desítkách soutěží a rozdali jsme stovky diplomů. Se vznikem Otnického SADu se zrodily také dnes již tradiční akce pro celé rodiny, které probíhají pravidelně každý rok a obohacují otnický kulturní kalendář. A nápady na nové vznikají každým rokem. Se SADem vyrostla jedna generace dětí a my doufáme, že tomu tak bude i nadále. Přejeme si, aby děti daly přednost skutečným přátelům a hrám před těmi počítačovými.

Cílem občanského sdružení Otnický SAD je organizovat volný čas dětem i mládeži a zabránit tak pasivnímu trávení volného času. Naše činnost je zároveň prevencí kriminálních a sociálně patologických jevů (záškoláctví, kouření, požívání alkoholu, vandalství, nadměrného sledování televize, videopořadů, sezení u počítačových her) u dětí a mladistvých.

Jak to všechno začalo

Jak vypadaly prostory klubovny před tím, než jsme jim dali nový kabát?