Kontakt

Chcete se podílet na přípravách akcí pro děti? Rádi byste se zúčastnili některého z kroužků? Ozvěte se nám:

Dana Sekaninová

Mateřství je v životě každé ženy jedno z nejkrásnějších období jejího života. Naše děti se staly pro nás středobodem celého vesmíru. Pro většinu maminek je důležité sdílení, předávání si zkušeností, rad, jen tak se sejít a popovídat si... Děti si najdou kamarády, s kterými si rády hrají, učí se něco nového, lépe se pak adaptují při nástupu do mateřské školy... Jsem ráda, že se nám podařilo takové místo vytvořit.

Přestěhováním obecní knihovny na podzim roku 2005 do přízemí nové radnice se uvolnily dvě místnosti nad poštou. Ještě jako „otnické maminky“ jsme obec zažádaly o poskytnutí těchto prostor, abychom je využily jako klubovnu pro matky s dětmi. Již od roku 2000 jsme se podílely na přípravě každoročního maškarního plesu pro děti. Výtěžek z plesu byl vždy rozdělen mezi Dětský domov LILA a Základní školu a Mateřskou školu Otnice. Vznikem Občanského sdružení Otnický SAD využíváme výtěžek z maškarního plesu a dalších akcí na činnost sdružení.

Jsem ráda, že jsem mohla být u vzniku spolu se svými dvěma syny. Starší v SADu navštěvoval turistický a šachový kroužek, s mladším jsme si vytvořili spolu s dalšími maminkami miniškolku. Navštěvovali jsme dílničky, Angličtinu s Cookiem a spoustu dalších aktivit. Na mateřskou dovolenou velice ráda vzpomínám a přeji všem maminkám, aby si ji také tak užily se svými dětmi v SADu.

V současnosti se organizačně podílím na všech akcí pořádaných SADem, pro děti mladšího školního věku jsem v létě uspořádala SADové prázniny.

KONTAKT: danasekaninova@gmail.com, +420 776 780 158

Dagmar Kovaříková

Věnovat se nejen těm nejmenším, ale využít klubovnu i pro školní děti a mládež byla moje myšlenka. Naskytla se možnost založení občanského sdružení, jehož cílem bylo právě organizování volného času otnických dětí a mládeže.

Vrhly jsme se do toho: s naším záměrem jsme seznámily zastupitelstvo obce, které nám vyšlo vstříc a přislíbilo pronájem místností i finanční podporu. Během uplynulých let se nám podařilo díky spoustě šikovných dobrovolníků, aby Centrum volného času plnohodnotně sloužilo malým dětem a maminkám, dětem školou povinným i mládeži bez rozdílu věku.

KONTAKT: magna@post.cz

Lenka Sloupová

Jsem ráda, že jsem se zúčastnila organizační schůzky 27. června 2006 a mohla jsem být u zrodu Centra volného času. Měla jsem již dospělé děti, ale protože jsem se dříve věnovala dětem a mládeži, chtěla jsem se opět k této činnosti vrátit. Baví mě různé výtvarné a rukodělné činnosti. Vedla jsem pravidelně v SADu dílničky. Protože jsem se stala babičkou, nemám již tolik času, ale pomáhám organizačně na většině SADových akcí.

KONTAKT: SloupovaL@seznam.cz

Dobrovolníci - fotogalerie

Kdo se v SADu dětem věnuje a organizuje pro ně volnočasové akce?

  • Dana Sekaninová
  • Dagmar Kovaříková
  • Lenka Sloupová
  • Mária Papcunová - Cvičeníčko
  • Marta Rosendorfová

Otnický SAD

Občanské sdružení Otnický SAD
Spolek aktivních dětí

Dědina 46, Otnice 68354
e-mail: otnicky.sad@seznam.cz

Dále najdete

Facebook