Podporujeme

Projekty, které stojí za pozornost:

 Celé Česko čte dětem www.celeceskoctedetem.cz

 Fair Trade www.fairtrade.czwww.fairtrade-cesko.cz

 Sbírej toner  - pomáháme domovu LILA - www.sbirejtoner.cz/cs

Dále spolupracujeme

se Základní školou a Mateřskou školou Otnice - www.zsotnice.cz

Rádi podporujeme

smysluplné aktivity

  • Celé Česko čte dětem
  • Fair Trade
  • Sbírej toner

Otnický SAD

Občanské sdružení Otnický SAD
Spolek aktivních dětí

Dědina 46, Otnice 68354
e-mail: otnicky.sad@seznam.cz

Dále najdete

Facebook