Pomáháme dětskému domovu LILA

Pomozte sběrem tonerů z tiskáren dětem i přírodě.

Pomáháme dětskému domovu LILA
Vloženo

Otnický SAD podporuje projekt Sbírej toner. Tento projekt organizuje sběr prázdných tonerů z tiskáren, které se následně renovují a veškeré finance získané z této renovace jsou určeny pro 10 vybraných zařízení z celé České republiky, mezi které patří právě i domov pro postižené děti LILA Otnice. Celkem již bylo za 6 let fungování projektu získáno pro tato zařízení více než 1,8 mil Kč.

Pomozte i bez peněz - přineste použité tonery z tiskáren na naše sběrné místo, které najdete v přízemí pod Otnickým SADem, za skleněnými dveřmi u České pošty Otnice.

Děkujeme!

www.lila.cz/news.html

Podívejte se na informační videospot: www.youtube.com/watch?v=YyvzZBWNym0

Zobrazit web